Čo má spoločné Libanon s Francúzskom

Dátum: 01.08.2022

Niektorí tvrdia, že vzťah Francúzska s Libanonom siaha až do 13. storočia.

Ilustrácia

Vedeli ste, že ?

 

Niektorí tvrdia, že vzťah Francúzska s Libanonom siaha až do 13. storočia. Zdá sa, že Ľudovít IX. sa zaviazal chrániť maronitov, vetvu katolicizmu, ktorá je stále najväčšou kresťanskou denomináciou v Libanone. Niektorí hovoria, že to začalo o niečo neskôr, v 16. storočí, keď François I. uzavrel spojenectvo so Suleimanom Veľkolepým, sultánom Osmanskej ríše.

 

S istotou vieme, že do konca 19. storočia francúzski jezuitskí misionári vytvorili školy v Libanone a v roku 1875 vytvorili slávnu francúzsky hovoriacu univerzitu, Saint Joseph University. Po prvej svetovej vojne a podľa podmienok Sykes-Picotovej dohody z roku 1916 Francúzsko získalo Libanon. Francúzsko vytvorilo ústavu v roku 1926 pre Libanonskú republiku a zostalo v nej až do roku 1943, kedy krajina získala nezávislosť.

 

Dnes je v Libanone približne 23 000 Francúzov a vo Francúzsku približne 210 000 Libanončanov.

 

A veľa ľudí stále hovorí po francúzsky !

 

Hoci francúzština prestala byť oficiálnym jazykom v roku 1943 a arabčina je teraz oficiálnym jazykom Libanonu, väčšina Libanončanov hovorí po francúzsky – dedičstvo francúzskej koloniálnej nadvlády. Odhaduje sa, že ním stále hovorí tretina populácie. Po anglicky hovoria aj mladšie generácie. Navyše, veľa rodičov posiela svoje deti na francúzske lýceá alebo britské školy, takže mnohí dokonca hovoria po francúzsky a anglicky doma. Výsledkom je, že mnohí mladí Libanončania zápasia so základnými arabskými schopnosťami čítať a písať.

 

Francúzština je stále široko používaná v celom meste. Používa sa na bankovkách a na určitých znakoch a budovách. Libanon je tiež krajinou číslo jeden mimo Francúzska, ktorá vyučuje podľa francúzskych osnov.

Napríklad aj toto, ale určite oveľa viac o Libanone, sa dozvite aj na našom zájazde Libanon - Bejrút - Byblos.

NAŠE TIPY

Balkánske kvarteto

10 dní / 9 nocí 4* hotel | POLPENZIA
Libanon - Bejrút - Byblos

8dní / 7nocí 4* hotel | RAŇAJKY
India - pestrofarebný unikát

10 dní / 9 nocí 3-4* hotel | RAŇAJKY
To najkrajšie z Uzbekistanu

9dní / 8nocí 3-4* hotel | POLPENZIA
Naši partneri
SACKA
SACKA
DESCART
PRIMAPRINT